ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่

แนวทางการนำแรงงานต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศตาม MoU

เอกสาร : แนวทางการนำแรงงานต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศตาม MoU ...
อ่านต่อ
บริจาคหนังสือ

กิจกรรมการบริจาคหนังสือ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ รับบริจาคหนังสือ เพื่อบริจาคให้แก่ศูนย์พ ...
อ่านต่อ
จดหมายข่าว

จดหมายข่าวประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564

จดหมายข่าวประจำเดือนธันวาคม 2564 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และภารกิจการปฏิบัติงาน ของสำนักงาน ...
อ่านต่อ

จดหมายข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

จดหมายข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และภารกิจการปฏิบัติงาน ของสำนักง ...
อ่านต่อ

วีดิทัศน์และเอกสารถอดบทเรียน อาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2564

ดาวน์โหลด : วีดิทัศน์อาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด : เอกสารถอดบทเรียน ...
อ่านต่อ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial