ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่

โครงการปลูกต้นไม้ – ปลูกจิตสำนึก 400,000 ต้น เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก (World Soil Day)

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวั ...
อ่านต่อ

จดหมายข่าวประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564

จดหมายข่าวประจำเดือนตุลาคม 2564 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และภารกิจการปฏิบัติงาน ของสำนักงานพ ...
อ่านต่อ
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial