กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.dwf.go.th/

ดาวน์โหลดเอกสาร : เอกสารรายละเอียด


Share: