บริจาคหนังสือ

กิจกรรมการบริจาคหนังสือ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ รับบริจาคหนังสือ เพื่อบริจาคให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และศูนย์อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ตามโครงการ อบจ.กระบี่พบประชาชน

สามารถบริจาคได้ที่ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ สอบถามเพิ่มเติม 075-600294

 

บริจาคหนังสือ


Share: