กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง

 วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.
นายศิร ศรีเมฆชัยกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ มอบหมายให้จิตอาสา 904 นางกาญจนา แก่นเพ็ชร ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รหัส 2ข-092 สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนางอรอุมา อินทร์สุวรรณ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รหัส 5B-129 สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลองเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณสวนสาธารณะธารา ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่


Share: