เชิญชวนผู้ที่สนใจอบรมหลักสูตรส่งเสริมอาชีพด้านการประกอบอาหารและงานบริการ

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าอบรมหลักสูตรส่งเสริมอาชีพด้านการประกอบอาหารและงานบริการ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
– ผู้ที่มีความสนใจและมีใจรักด้านการประกอบอาหารหรืองานบริการ
– ช่วงอายุ 18-35 ปี
– อดทน ขยัน หมั่นเรียนรู้ พร้อมที่จะพัฒนาตนเอง

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป – 15 มีนาคม 2566

เอกสารการรับสมัคร


Share: