ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน เพื่อสู้วิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่

ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน เพื่อสู้วิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ สมทบเข้าบัญชี “ชาวกระบี่ร่วมใจต้านภัยโควิด-19” เพิ่มเติม ผ่านบัญชีประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 812-0-66050-1 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากระบี่


Share: