ข่าวประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2563

ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง และให้การช่วยเหลือ จากกรณีเหตุการณ์การกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว ระหว่าง บุตรชายกับบิดา ในพื้นที่ตำบลอ่าวลึกน้อย อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่


Share: