ข่าวประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2564

“พม.ช่วยเหลือแล้ว” มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2564 จำนวน 10 ราย เป็นเงิน 278,688.21 บาท โดยมอบเงินผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่


Share: