ข่าวประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

โครงการบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

พม.กระบี่ อบต.อ่าวนาง และรพสต.อ่าวนาง ได้ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง มองเครื่องอุปโภคบริโภค ขึ้นทะเบียนคนพิการ การเข้าถึงด้านการศึกษา และปรับปรุงที่อยู่อาศัย ในพื้นที่ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่


Share: