ข่าวประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2564

พัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดกระบี่ ได้มอบเงินกู้ยืมประกอบอาชีพผู้สูงอายุ กองทุนผู้สูงอายุประเภทรายบุคคล ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่


Share: