ข่าวประจำวันที่ 5 ธันวาคม 2563

กิจกรรมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคบ เวลา ๐๘.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมช้างเผือก เนื่องในกิจกรรมในวันคล้ายพระบรมราชสมภพ

พระบาทสมเด็พระบรมชนการิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓


Share: