ข่าวประจำวันที่ 5 ธันวาคม 2563

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทย

ทุกหมู่เหล่า ในโอกาส วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

ณ บริเวณด้านล่างพระอุโบสถวัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง

อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ี


Share: