ข่าวประจำวันที่ 5 ธันวาคม 2563

พิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของ

พระบาทสมเด็จพระบรมชการิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โดยมี พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธี

ณ ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่


Share: