ข่าวประจำวันที่ 5 ธันวาคม 2563

กิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ (ข้าวสารอาหารแห้ง) เวลา ๐๖.๓๐ น.

ณ บริเวณพระอุโบสถ วัดแก้วโกราวาราม พระอารามหลวง เนื่องในกิจกรรมในวันคล้ายพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนการิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓


Share: