ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่

ประกาศจังหวัดกระบี่

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่งนิติกร >>ประกาศจัง ...
อ่านต่อ

ประกาศจังหวัดกระบี่

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1  และมีสิทธิเข้ารับการป ...
อ่านต่อ

ประกาศจังหวัดกระบี่

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1  ตำแหน่ง นิต ...
อ่านต่อ

ประกาศจังหวัดกระบี่

ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง จำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีแฉพา ...
อ่านต่อ

ประกาศจังหวัดกระบี่

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นิติกร ด้วยจังหวัดกระบี่ โดย ...
อ่านต่อ

ขอเชิญทุกท่าน ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว ( ฉบับ..) พ.ศ. …. ครั้งที่ 2

ขอเชิญทุกท่าน ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว ( ฉ ...
อ่านต่อ
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial