ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่

ขอเชิญชวนนำบุตรหลานของท่าน ช่วงอายุ 9เดือน 1ขวบครึ่ง 2ขวบครึ่ง 3ขวบครึ่ง 5ขวบ รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการพร้อมคำปรึกษาการดูแลเด็กครบวงจร

สัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็ก .......... ขอเชิญชวนนำบุตรหลานของท่าน ช่วงอายุ 9เดือน 1ขวบครึ่ง 2ขว ...

ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2567

ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2567 เพื่อ ...

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

เรื่อง วิธีการ ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด และข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธ์ พ ...

ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงขอ ...

ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ

📣กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ...
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial