งานวันคนพิการสากลจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2564

งานวันคนพิการสากลจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2564
ภายใต้แนวคิด “สร้างคืนสังคมให้ดีกว่า : มุ่งสู่สังคมชีวิตวิถีใหม่หลังโควิด – 19 รวมคนทุกกลุ่ม เข้าถึงทุกคน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565
ณ ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่


Share: