ประกาศจังหวัดกระบี่

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ครั้งที่ 2
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์


Share: