ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม “ทอฝันมาร์เก็ตเพลส by พม.”

พม.กระบี่ ขอประชาสัมพันธ์ กลุ่ม “ทอฝันมาร์เก็ตเพลส by พม.” https://www.facebook.com/groups/349323253687445/
พื้นที่ในการซื้อขายออนไลน์จากกลุ่มอาชีพ สตรี ครอบครัว และสินค้าจากเครือข่ายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
Facebook page : ทอฝัน by พม.

Share: