วันสตรีสากล ประจำปี 2566

คำปราศรัยนายกรัฐมนตรี

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล ประจำปี 2566

วันที่ 8 มีนาคม 2566


Share: