รับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ รับสมัครตั้งวันที่ 19 – 23 กรกฎาคม 2564

ประกาศสำนักปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ รับสมัครตั้งวันที่ 19 – 23 กรกฎาคม 2564 สมัครได้ทาง : https://m-society.thaijobjob.com/


Share: