ร่าง พ.ร.บ.การดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ. … และพร้อมรับฟังความคิดเห็นประชาชน

คลิปแถลงการณ์ของ ปลัดกระทรวง พม. นางพัชรี อาระยะกุล ร่าง พ.ร.บ.การดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ…. และพร้อมรับฟังความคิดเห็นประชาชน คลิกลิ้งค์ 

 

ช่องทาง การรับฟังความคิดเห็น ร่าง พ.ร.บ.การดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ….

โปรดคลิก 


Share: