เพื่อนครอบครัว : Family Line

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จัดทำระบบ “เพื่อนครอบครัว : Family Line” ซึ่งเป็นช่องทางในการให้คำปรึกษาออนไลน์ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเสริมทักษะสำหรับพ่อแม่และสมาชิกในครอบครัวที่จะขอรับคำปรึกษา และได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์

ผู้สนใจ สามารถติดตามรายละเอียดได้ทั้งช่องทางเว็บไซต์ www.เพื่อนครอบครัว.com และช่องทาง Line Official Account : เพื่อนครอบครัว (@linefamily)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 


Share: