เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบดัมเบิ้ลแคบ ขับเคลื่อน 2 ล้อ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน


Share: