แผนจัดซื้อจัดจ้างปี 63

แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (ต่ำกว่า 5,000 บาท)

สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563


Share: