พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่มและพิธีถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 3 มิถุนายน 2565
นายศิร ศรีเมฆชัยกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่มและพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในครั้งนี้ เป็นการการเทิดพระเกียรติ ถวายความจงรักภักดี ด้วยการรวมพลังสามัคคีเป็นหมู่คณะ ประกอบพิธีวางพานพุ่ม เพื่อถวายเป็นราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีฯจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และนำกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล
ณ ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่


Share: