ขอเชิญชวนนำบุตรหลานของท่าน ช่วงอายุ 9เดือน 1ขวบครึ่ง 2ขวบครึ่ง 3ขวบครึ่ง 5ขวบ รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการพร้อมคำปรึกษาการดูแลเด็กครบวงจร

สัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็ก
……….
ขอเชิญชวนนำบุตรหลานของท่าน ช่วงอายุ 9เดือน 1ขวบครึ่ง 2ขวบครึ่ง 3ขวบครึ่ง 5ขวบ
รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการพร้อมคำปรึกษาการดูแลเด็กครบวงจร
ในวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2567
ณ สถานบริการสาธารณสุขและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกแห่งใกล้บ้าน พร้อมกันทั่วประเทศ
……….
“สบตาลูก โอบกอดลูก หอมแก้มลูก รับฟัง”
ใช้เวลา 15 นาที ทุกๆวัน สร้างความรักและผูกพันให้แก่ลูก

Share:ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2567

📢 ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2567
✅เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบริการภาครัฐและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
👆🏻คลิกที่นี่ https://opdc24.bitco.ltd/index.php
👆🏻หรือสแกน QRcode

Share:ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

เรื่อง วิธีการ ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด และข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธ์ พระราชบัญญัติการคุ้มครองค้นไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557

คลิก.

คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง


Share:รายงานงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2567

1. ตุลาคม 2566

2. พฤศจิกายน 2566

3. ธันวาคม 2566

4. มกราคม 2567

5. กุมภาพันธ์ 2567

6. มีนาคม 2567

7. เมษายน 2567

8. พฤษภาคม 2567

9. มิถุนายน 2567

10. กรกฎาคม 2567

11. สิงหาคม 2567

12. กันยายน 2567


Share:ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่


Share:ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ

📣กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ
ข้อมูลและใบสมัคร คลิกที่นี่ 👇👇
https://drive.google.com/drive/folders/1SFbp_25qSAAhC3VIOALEpc3M9Mh0yaBt


Share:📣การชำระเงินคืนกองทุนผู้สูงอายุง่ายๆเพียงปลายนิ้ว📱ผ่านแอปพลิเคชัน

📣การชำระเงินคืนกองทุนผู้สูงอายุง่ายๆเพียงปลายนิ้ว📱ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT /แอปพลิเคชันเป๋าตัง สะดวก✅ รวดเร็ว✅ลดการเดินทาง✅ หรือเพียงนำบัตรประชาชนไปยื่นเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่7-ELEVEN ทุกสาขา ก็สามารถส่งต่อโอกาสดีๆ ให้ผู้สูงอายุท่านอื่นได้รับการสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุต่อไป👩‍🦳👨‍🦳 #กองทุนผู้สูงอายุ #กรมกิจการผู้สูงอายุ #กระทรวงพม #ช่วย24ชม #พม24ชม #ผู้สูงอายุ #ผู้สูงอายุที่รัก #กองทุนผู้สูงอายุพร้อมสนับสนุนผู้สูงอายุทั่วประเทศ


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial