วันสตรีสากล ประจำปี 2566

คำปราศรัยนายกรัฐมนตรี

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล ประจำปี 2566

วันที่ 8 มีนาคม 2566


Share:“พม.กระบี่ เปิดมิติใหม่ของการพัฒนาสังคม อบรมนักจัดการทางสังคม รุ่นที่ 1”

329882863_573245514824408_7551147033988004867_n
329956515_565878792239499_4471735282617963650_n
330012068_5931408400276332_5660774329796983410_n
330187426_198520926189198_8997037028094372566_n
330190189_1582986648848801_5541822947619073764_n
330288972_742374883945360_5761214486133492948_n
330369394_225031656558608_4186919619703675778_n
330387829_593283762692858_4387913544626882352_n
330392084_1400936517340610_8335006384113312009_n
330603619_1684681721975205_3108541554154013634_n
331423820_3315944651989270_5575428743255735019_n
331485886_943295517083693_4397381896186429731_n
331596386_712378093765270_2033881965247365458_n
331648349_878294350126126_3213241146446438387_n
331766483_753612933054275_4898262134905163051_n
331783694_629741395655808_4832843956154231202_n
S__17359691
330471359_217665117490494_1806414636411957554_n
previous arrow
next arrow

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2566
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ 
จัดโครงการสานพลังสังคมพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในยุควิถีใหม่ (New Normal)
กิจกรรมหลัก สานเพื่อก่อ ซ่อมเพื่อสร้าง SYNERGY OF KRABI กิจกรรมย่อย ฝึกอบรม นักจัดการทางสังคม รุ่นที่ 1 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้ครอบคลุมในทุกมิติแบบองค์รวม เพื่อให้กลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของภาครัฐสอดคล้องกับภารกิจของศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลในพื้นที่ รวมทั้งเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง ให้ครอบครัวมีความสุข สามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย 
ผู้แทนสภาองค์กรชุมชนตำบล อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แกนนำชุมชนเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดกระบี่ จากอำเภอเมืองกระบี่ อำเภออ่าวลึก อำเภอปลายพระยา และอำเภอเหนือคลอง รวมทั้งสิ้น 40 คน 
โดยมี นายศิร ศรีเมฆชัยกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดโครงการ และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ณ โรงแรม Infinity Aonang Krabi ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

Share:พม.กระบี่ นำเยาวชนรณรงค์ “Safe Love Safe Life รักปลอดภัย เข้าใจ เท่าเทียม” เพื่อให้สังคมร่วมสร้างความปลอดภัยกับวัยรุ่น และคู่รักทุกเพศสภาพ

eb7fc8ddb8a0147c4de87fc1348c41fd_small
dc39ad2173fe98a0c2241fe8ef9db554_small
45345f2fe575813fa5a6b1f20c2742d0_small
04664de386ca244d873a6d23b0e85530_small
84c7adf6dde2f4c42e067dcc09a66ef6_small
5f4556653d90ceae448c6da25ea900fa_small
1b0c2133f8cd7a48d814b0e467c720c0_small (1)
previous arrow
next arrow

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณลานปูดำ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ นายศิร ศรีเมฆชัยกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยนางนงนุช จิตตะเสโณ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานOne Home จังหวัดกระบี่ และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่ ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในเทศกาลวาเลนไทน์จังหวัดกระบี่ โดยร่วมกันเดินถือป้ายรณรงค์การสร้างความรักแบบเข้าใจและปลอดภัย ไม่มีการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ฯลฯ ในช่วงเทศกาลดังกล่าว โดยได้รับความสนใจจากเด็กและเยาวชนที่มาเที่ยวงาน ตลอดจนนักท่องเที่ยวจำนวนมาก

ทั้งนี้ เด็กและเยาวชนที่มาเที่ยวงานดังกล่าว ได้เข้าร่วมเดินรณรงค์กับคณะของหน่วยงาน One Home ในครั้งนี้ นอกจากนั้น ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์นโยบายของจังหวัดกระบี่ที่เน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ตลอดจนประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในโอกาสนี้ด้วย


Share:จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2565

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.30 น.
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับจังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ มีหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย เหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดกระบี่ หน่วยงานราชการ ภาครัฐและเอกชน โดยมีนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน กิจกรรมประกอบด้วย
1. การเลี้ยงเอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37
2.การมอบชุดม้าหินอ่อน จำนวน 4 ชุด โดย เหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่
3. จัดเลี้ยงไอศกรีม โดย ชมรมแม่บ้านมหาดไทย และชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดกระบี่
4. กิจกรรมบริการตัดผมให้นักเรียน โดยโรงเรียนเสริมสวยเสริมสยาม


Share:ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกระบี่

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกระบี่ เพื่อเตรียมการจัดทำโครงการสำหรับเสนอขอรับการ สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมปลายพระยา ศาลากลางจังหวัดกระบี่ 9/10

โดยมีนายศิร ศรีเมฆชัยกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุม


Share:พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น.

นายศิร ศรีเมฆชัยกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ พระอุโบสถวัดแก้วโกรวาราม
พระอารามหลวง (ชั้นล่าง) อำเภอเมืองกระบี่  
จังหวัดกระบี่ โดยมี นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธี


Share:โครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 13.00 น.
นายศิร ศรีเมฆชัยกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่และทีม One Home จังหวัดกระบี่ เข้าร่วมโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้บริการ ให้ความรู้ ให้คำแนะนำและประชาสัมพันธ์ภารกิจ รวมถึงขั้นตอนการดำเนินการในด้านต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวง พม. ผ่านทางสื่อเอกสาร แผ่นพับให้กับประชาชน โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ พร้อมร่วมรับฟังการบรรยายสรุปสภาพพื้นที่ และประชุมรับฟังปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ณ ท่าเรือเกาะลันตาใหญ่ (ประติมากรรมกุ้งมังกร) หมู่ที่ 2 เทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่


Share:การมอบโล่ เข็มกลัดเกียรติคุณ และมอบเงินให้กับผู้สูงอายุ ๑๐๐ ปีขึ้นไป

วันที่ 14 มิถุนายน 2565
นายศิร ศรีเมฆชัยกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป จังหวัดกระบี่ ประจำปี 2565 ในพื้นที่ตำบลคลองยาง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา ตำบลลำทับ อำเภอลำทับ และตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ จำนวน 5 ราย โดยมี นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในการมอบโล่ เข็มกลัดเกียรติคุณ และมอบเงินให้กับผู้สูงอายุ ๑๐๐ ปีขึ้นไป เพื่อเป็นการยกย่อง สร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้สูงอายุ ๑๐๐ ปีขึ้นไป ทั้งนี้ นางชณิสา หาญภักดีปฏิมา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ นายพงศ์ศักดิ์ เพชรคงแก้ว นายอำเภอลำทับ เหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ ชมรมแม่บ้านมหาดไทย ร้อยตำรวจโท ระวิ แพรกปาน ประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดกระบี่ สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป

Share:ประชุมการขับเคลื่อนทีม พม. จังหวัด ภายใต้แนวคิดบ้านเดียวกัน (One Home) ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2/2565

50001

วันที่ 13 มิถุนายน 2565
นายศิร ศรีเมฆชัยกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนทีม พม. จังหวัด ภายใต้แนวคิดบ้านเดียวกัน (One Home) ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2/2565 พร้อมด้วย นางอุบล ทองสลับล้วน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 ที่ปรึกษาและคณะทำงาน นายอำพล หลิมเฮงฮะ ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกระบี่ และคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานทีม พม. จังหวัดกระบี่ ภาคประชาชน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting เพื่อติดตามและหารือเกี่ยวกับการขับเคลื่่อนการดำเนินงานทีม พม. จังหวัดกระบี่ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่


Share:ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 4/2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น.

นายศิร ศรีเมฆชัยกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 4/2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน แผนการดำเนินงาน การเบิกจ่าย นโยบายและข้อสั่งการจากกระทรวง พม. นโยบายและข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม การถ่ายทอดการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและเรื่องอื่น ๆ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ี่


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial