คู่มือการพัฒนากระบวนการทำงานของผู้ช่วยคนพิการจังหวัดกระบี่

📗 นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์กรของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ 2565 “คู่มือการพัฒนากระบวนการทำงานของผู้ช่วยคนพิการจังหวัดกระบี่ “
 

Share:ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

 

Link : บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 


Share:ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

Click : ประกาศรายชื่อ


Share:ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ในวันเวลาราชการ

ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ ถนนท่าเรือ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 

หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์หมายเลข 075-611044

 

เอกสารรายละเอียดการรับสมัคร : คลิก


Share:เอกสารความรู้ กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

เอกสารความรู้
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
การขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

ลิงค์ข้อมูล : https://drive.google.com/drive/folders/14SCbHCqdEV2TBh8WcGngzOpY2Kvk9zGQ?usp=sharing


Share:การประกวดผลิตภัณฑ์ โดยใช้ผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชน ผ้าไทย

📣📣ประชาสัมพันธ์ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง การประกวดผลิตภัณฑ์ โดยใช้ผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชน ผ้าไทย โดยมีรางวัลการประกวด 3 ประเภท ประเภทละ 4 รางวัล รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก 


Share:งานวันคนพิการสากลจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2564

งานวันคนพิการสากลจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2564
ภายใต้แนวคิด “สร้างคืนสังคมให้ดีกว่า : มุ่งสู่สังคมชีวิตวิถีใหม่หลังโควิด – 19 รวมคนทุกกลุ่ม เข้าถึงทุกคน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565
ณ ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial