ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถยนต์)

ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ 

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถยนต์) 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่

ตั้งแต่วันที่ 21 – 25 มีนาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ

 

ประกาศรับสมัคร


Share: