ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ 

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 

  • พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
  • พนักงานทำความสะอาด 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่

ตั้งแต่วันที่ 8 – 20 เมษายน 2565 ในวันและเวลาราชการ

 

ประกาศรับสมัคร


Share: