โครงการ “เรามีเรา” ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

วันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.
นางพิศสุดา คงทอง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ คณะสงฆ์จังหวัดกระบี่ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดแก้วโกรวรารามและชุมชนคุณธรรม ลงพื้นจัดโครงการ “เรามีเรา” ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 โดยบูรณาการร่วมกับโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ รวมใจ สืบสาน อัตลักษณ์ ความเป็นไทยปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระพันปีหลวง ปีงบประมาณ 2564 เพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่กลุ่มเปราะบางผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด – 19
ณ ที่ทำการชุมชนปานุราชจำนวน 20 ราย และผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียงคนชรา ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ จำนวน 5 ราย


Share: