ประกาศจังหวัดกระบี่

ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์


Share:“พม.กระบี่ เปิดมิติใหม่ของการพัฒนาสังคม อบรมนักจัดการทางสังคม รุ่นที่ 1”

329882863_573245514824408_7551147033988004867_n
329956515_565878792239499_4471735282617963650_n
330012068_5931408400276332_5660774329796983410_n
330187426_198520926189198_8997037028094372566_n
330190189_1582986648848801_5541822947619073764_n
330288972_742374883945360_5761214486133492948_n
330369394_225031656558608_4186919619703675778_n
330387829_593283762692858_4387913544626882352_n
330392084_1400936517340610_8335006384113312009_n
330603619_1684681721975205_3108541554154013634_n
331423820_3315944651989270_5575428743255735019_n
331485886_943295517083693_4397381896186429731_n
331596386_712378093765270_2033881965247365458_n
331648349_878294350126126_3213241146446438387_n
331766483_753612933054275_4898262134905163051_n
331783694_629741395655808_4832843956154231202_n
S__17359691
330471359_217665117490494_1806414636411957554_n
previous arrow
next arrow

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2566
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ 
จัดโครงการสานพลังสังคมพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในยุควิถีใหม่ (New Normal)
กิจกรรมหลัก สานเพื่อก่อ ซ่อมเพื่อสร้าง SYNERGY OF KRABI กิจกรรมย่อย ฝึกอบรม นักจัดการทางสังคม รุ่นที่ 1 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้ครอบคลุมในทุกมิติแบบองค์รวม เพื่อให้กลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของภาครัฐสอดคล้องกับภารกิจของศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลในพื้นที่ รวมทั้งเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง ให้ครอบครัวมีความสุข สามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย 
ผู้แทนสภาองค์กรชุมชนตำบล อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แกนนำชุมชนเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดกระบี่ จากอำเภอเมืองกระบี่ อำเภออ่าวลึก อำเภอปลายพระยา และอำเภอเหนือคลอง รวมทั้งสิ้น 40 คน 
โดยมี นายศิร ศรีเมฆชัยกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดโครงการ และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ณ โรงแรม Infinity Aonang Krabi ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

Share:คู่มือการพัฒนากระบวนการทำงานของผู้ช่วยคนพิการจังหวัดกระบี่

📗 นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์กรของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ 2565 “คู่มือการพัฒนากระบวนการทำงานของผู้ช่วยคนพิการจังหวัดกระบี่ “
 

Share:ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

Click : ประกาศรายชื่อ


Share:จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2565

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.30 น.
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับจังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ มีหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย เหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดกระบี่ หน่วยงานราชการ ภาครัฐและเอกชน โดยมีนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน กิจกรรมประกอบด้วย
1. การเลี้ยงเอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37
2.การมอบชุดม้าหินอ่อน จำนวน 4 ชุด โดย เหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่
3. จัดเลี้ยงไอศกรีม โดย ชมรมแม่บ้านมหาดไทย และชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดกระบี่
4. กิจกรรมบริการตัดผมให้นักเรียน โดยโรงเรียนเสริมสวยเสริมสยาม


Share:ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกระบี่

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกระบี่ เพื่อเตรียมการจัดทำโครงการสำหรับเสนอขอรับการ สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมปลายพระยา ศาลากลางจังหวัดกระบี่ 9/10

โดยมีนายศิร ศรีเมฆชัยกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุม


Share:พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น.

นายศิร ศรีเมฆชัยกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ พระอุโบสถวัดแก้วโกรวาราม
พระอารามหลวง (ชั้นล่าง) อำเภอเมืองกระบี่  
จังหวัดกระบี่ โดยมี นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธี


Share:โครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 13.00 น.
นายศิร ศรีเมฆชัยกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่และทีม One Home จังหวัดกระบี่ เข้าร่วมโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้บริการ ให้ความรู้ ให้คำแนะนำและประชาสัมพันธ์ภารกิจ รวมถึงขั้นตอนการดำเนินการในด้านต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวง พม. ผ่านทางสื่อเอกสาร แผ่นพับให้กับประชาชน โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ พร้อมร่วมรับฟังการบรรยายสรุปสภาพพื้นที่ และประชุมรับฟังปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ณ ท่าเรือเกาะลันตาใหญ่ (ประติมากรรมกุ้งมังกร) หมู่ที่ 2 เทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial